[ Top 100 ++ ] Những Câu Nói Hay Bằng Tiếng Anh Hay Nhất 2022 (P02)

Nếu bạn đang tìm kiếm:

Những câu nói được nhiều người yêu thích nhất.

Những câu nói truyền cảm hứng về cuộc sống tươi đẹp.

Những câu nói sẽ thay đổi bạn (mãi mãi).

Những câu nói hài hước khiến bạn phải bật cười.

Vậy chắc chắn bạn sẽ thích bài viết này.

Hãy đọc tiếp! ( Phần 02 )

D. Những câu nói hài hước khiến bạn phải bật cười

69.Life is short, smile while you still have teeth.

Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn vẫn còn răng.

70.most difficult things to do in the world: You can’t count your hair. You can’t wash your eyes with soap. You can’t breathe when your tongue is out. Now please put your tongue back inside.

Ba điều khó nhất trên đời này: Bạn không thể đếm được số tóc trên đầu bạn. Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng. Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra ngoài. Bây giờ thì bạn đặt lưỡi lại vào trong được rồi.

71.When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often.

Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.

72.I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode.

Tôi không lười, tôi chỉ đang bật chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.

73.You never know what you have until… you clean your room.

Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng của bạn.

74.I wish I were a unicorn so I could stab idiots with my head.

Tôi ước gì mình là một chú kỳ lân để tôi có thể đâm những kẻ ngốc bằng đầu mình.

75.The brain is a wonderful organ; it starts working in the moment you get up in the morning, and does not stop until you get into the office. — Robert Frost

Não bộ là một cơ quan diệu kỳ, nó bắt đầu hoạt động vào thời điểm bạn thức dậy buổi sáng và không dừng lại cho đến khi bạn vào văn phòng.

76.People say nothing is impossible, but I do nothing everyday.

Mọi người nói không gì là không thể, nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày.

77.Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak . — Alan Dundes

Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người lúc xuất hiện thì sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.

78.Facebook just sounds like a drag, in my day seeing pictures of peoples vacations was considered a punishment. — Betty White

Facebook giống như một cái lưỡi rê vậy, nhìn ảnh mọi người đi nghỉ mát cứ như thể một hình phạt.

79.Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem. — Bill Vaughan

Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu về vấn đề.

80.I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding.

Tôi sẽ đứng ở ngoài thôi và nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi nổi bật đấy.

81.You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of.

Bạn không thể điều khiển việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình nhưng bạn có thể quyết định chiếc cửa sổ nào mà bạn có thể ném họ ra từ đó.

82.I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure.

Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu, bạn biết không, để cho chắc chắn.

83.Behind every successful man stands a surprised mother-in-law. — Hubert Humphrey

Đằng sau mỗi người đàn ông thành công thường là một người mẹ vợ đáng kinh ngạc.

84.The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on —Robert Bloch

Người đàn ông mà có thể mỉm cười khi mọi việc trở nên tồi tệ là vì anh ta đã nghĩ đến người mà anh ta có thể đổ lỗi lên họ.

85.Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. —Jack Handey

Trước khi bạn chỉ trích ai đó, bạn nên đi một dặm trên đôi giày của họ (chơi chữ: đặt mình vào vị trí của họ), theo cách đó khi bạn chỉ trích họ, bạn đã chạy xa cả dặm và có giày của họ.

86.Men are like bank accounts. Without a lot of money they don’t generate a lot of interest. —Anonymous

Đàn ông như thể những tài khoản ngân hàng. Nếu không có nhiều tiền thì họ sẽ không tạo ra được nhiều mối quan tâm.

87..Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed. ― Albert Einstein

Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Và luôn luôn là vậy, cả hai bên đều cùng thất vọng.

88.Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. ― Anonymous

Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm.

89.Death is life’s way of telling you you’ve been fired. ― R. Geis

Cái chết là cách mà cuộc sống nói với bạn rằng bạn đã bị sa thải.

90.People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily. —Zig Ziglar

Mọi người thường nói rằng động lực không tồn tại mãi. Việc tắm rửa cũng vậy, vì thế mà chúng ta mới gợi ý là nó phải được làm hàng ngày.

91.Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia. — Charles Schulz

Đừng lo lắng về việc thế giới sẽ kết thúc hôm nay. Bởi nó đã là ngày mai ở Úc rồi.

92.Whoever said, “It’s not whether you win or lose that counts”, probably lost. — Martina Navratilova

Bất kỳ ai nói rằng thắng bại không quan trọng thì chắc chắn đã thất bại.

93.Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. — Will Rogers

Kể cả khi bạn đi đúng hướng rồi thì bạn sẽ phải làm lại nếu bạn vẫn chỉ ngồi đó.

94.I wake up every morning at nine and grab for the morning paper. Then I look at the obituary page. If my name is not on it, I get up. — Benjamin Franklin

Tôi thức dậy mỗi sáng vào lúc 9h và cầm lấy tờ báo. Sau đó tôi nhìn vào trang cáo phó. Nếu tên tôi không ở trên đó thì tôi dậy.

E – Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu

95.Love isn’t something you find. Love is something that finds you.

Tình yêu không phải thứ để bạn đi tìm. Tình yêu sẽ tìm thấy bạn

96.A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love.

Một bông hoa không thể nở nếu thiếu ánh nắng mặt trời, cũng như con người không thể sống nếu không có tình yêu.

97.It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight.

Đó là tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên, từ cái nhìn cuối cùng, và từ cái nhìn mãi mãi.

98.Immature love says: ‘I love you because I need you.’ Mature love says ‘I need you because I love you.

Tình yêu chưa trưởng thành nói: “Anh yêu em vì anh cần em.” Tình yêu trưởng thành sẽ nói “Anh cần em vì anh yêu em”.

99..To love and be loved is to feel the sun from both sides.

Yêu và được yêu là được cảm nhận ánh nắng từ cả hai phía.

100.Love is the crowning grace of humanity, the holiest right of the soul, the golden link which binds us.

Tình yêu là ân sủng cao cả nhất của nhân loại, là quyền thiêng liêng nhất của con người và là sợi dây bằng vàng liên kết chúng ta.

101.Love’s greatest gift is its ability to make everything it touches sacred.

Món quà tuyệt vời nhất của tình yêu là khả năng biến mọi thứ trở nên thiêng liêng.

102.Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love.

Chúng ta hãy luôn mỉm cười khi gặp nhau, vì nụ cười là khởi đầu của tình yêu.

103.Love is when he gives you a piece of your soul, that you never knew was missing.

Tình yêu là khi anh ấy trao cho bạn một mảnh tâm hồn mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình bị thiếu.

104.Life is the flower for which love is the honey.

Cuộc sống là một bông hoa mà tình yêu chính là mật ngọt.

105.We are born of love; Love is our mother.

Chúng ta được sinh ra từ tình yêu. Tình yêu chính là mẹ của chúng ta.

106.Sometimes the heart sees what is invisible to the eye

Đôi khi trái tim nhìn thấy điều mà đôi mắt không thấy.

Yêu và được yêu là được cảm nhận ánh nắng từ cả hai phía

107.Love is when the other person’s happiness is more important than your own.

Tình yêu là khi hạnh phúc của một ai đó khác quan trọng hơn hạnh phúc của chính bạn.

108.I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.

Anh nhìn em và anh thấy cả phần đời còn lại của mình ngay trước mắt.

109.You can’t blame gravity for falling in love.

Bạn không thể trách luật hấp dẫn khi bạn “đổ” ai đó được.

110.True love is eternal, infinite, and always like itself.

Tình yêu đích thực luôn vĩnh cửu, vô tận và đúng như bản chất của nó.

111.Love makes your soul crawl out from its hiding place.

Tình yêu khiến tâm hồn bạn chui ra khỏi nơi ẩn náu của nó. \

112.Love is friendship that has caught fire. […] It settles for less than perfection and makes allowances for human weaknesses.

Tình yêu là tình bạn bén lửa mà thành. Nó không hoàn hảo và chấp nhận cho những điểm yếu của con người.

113.Love is like a beautiful flower which I may not touch, but whose fragrance makes the garden a place of delight just the same.

Tình yêu giống như một bông hoa đẹp mà tôi không thể chạm vào, nhưng hương thơm của nó vẫn khiến cả khu vườn trở nên hạnh phúc.

114.Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Được ai đó yêu sâu đậm sẽ cho bạn sức mạnh, còn yêu ai đó sâu đậm sẽ khiến bạn có thêm dũng khí.

F – Những Câu Thả Thính Bằng Tiếng Anh Cực Thú Vị

115.I don’t know what my future holds, but I’m hoping you are in it.

Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh hy vọng sẽ có em ở đó.

116.It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

Chỉ mất vài giây để nói rằng em yêu anh, nhưng sẽ mất cả đời để cho anh thấy em yêu anh nhiều như thế nào.

117.Are you a thief? Cause you stole my heart!!!

Có phải em là một tên trộm? Vì em vừa đánh cắp trái tim anh!!!

118. Do you know which side of my heart? It’s beside you!

Anh có biết tim nằm ở bên nào không? Chính là ở bên anh đấy!

119.I’m this fat because I have you in my heart.

Em béo thế này là vì có anh trong tim đấy. _ Trích: Những câu nói bằng tiếng Anh hay _

120.Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror.

Hỏi anh điều gì khiến anh hạnh phúc đến thế rồi anh sẽ đưa em một tấm gương.

121.I’m not good at anything… except loving you.

Anh không giỏi làm gì cả… trừ việc yêu em.

122.Did you hurt yourself… when you fell from the heavens?

Em có đau không…. lúc rơi từ thiên đường xuống ấy?

123.You remind me of my next girlfriend.

Em khiến anh nhớ đến bạn gái tương lai của mình.

124.Are you tired of keeping going in my mind?

Anh có mệt không khi cứ quanh quẩn trong tâm trí em như thế?

125.I’m no organ donor, but I’d be happy to give you my heart.

Em không định hiến tạng, nhưng em rất vui lòng giao trái tim mình cho anh.

126.I love you without knowing how, why or even from where.

Anh yêu em mà không biết như thế nào, tại sao và từ đâu mà ra. 

127. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

Anh yêu em không phải bởi vì em là ai, mà bởi vì anh là ai khi ở bên em.

128.To the world you may be one person, but to one person you may be the world.

Đối với thế giới bạn có thể chỉ là một ai đó, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới. _ Những câu nói hay bằng tiếng Anh _

129.There are many ways to be happy, but the fastest way is seeing you.

Có rất nhiều cách để trở nên hạnh phúc, nhưng cách nhanh nhất là nhìn thấy em.

130.I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you.

Em từng nghĩ chẳng có giấc mơ nào thành sự thật, nhưng điều đó đã thay đổi ngay khi em nhìn thấy anh.

131.I bet not even all the fireworks in the world can light up my world like you do.

Anh cá là tất cả pháo hoa trên thế giới này cũng không thể thắp sáng thế giới của anh như em.

132.If I could change the alphabet, I would put U and I together.

Nếu có thể thay đổi bảng chữ cái, em muốn để U và I cạnh nhau.

133. It’s said that nothing lasts forever. Will you be my nothing?

Người ta vẫn nói chẳng có gì là mãi mãi. Em có thể trở thành “chẳng có gì” của anh không? _ Những câu nói bằng tiếng Anh hay _

134.Once I’m with you, nobody else matters.

Khi em bên anh, những người khác không còn quan trọng nữa.

Trên đây là những câu nói hay trong tiếng Anh được sử dụng nhiều nhất năm 2022!

Chúc các bạn sớm thành công trên con đường chinh Phục tiếng Anh giao tiếp nhé  !

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Sau 3 Tháng Tự Học

[ Top 100 ++ ] Những Câu Nói Hay Bằng Tiếng Anh Hay Nhất 2022 (P01)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *